top of page

ТАЛАПКЕР-2023

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ОНЛАЙН-ФОРУМЫ

ТІРКЕУ | РЕГИСТРАЦИЯ

"АЛМАТЫДАҒЫ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ КҮНДЕРІ" ФЕСТИВАЛІ   ФЕСТИВАЛЬ "ДНИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛМАТЫ"
20 - 21 МАМЫР | 20 - 21 МАЯ

2023 ЖЫЛЫ КОЛЛЕДЖГЕ ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ?
КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ В 2023 ГОДУ?
 

2023 ЖЫЛЫ МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2023 ГОДУ

ONLINE FORUMS FOR FOREIGN CITIZENS ON THE ISSUES OF ENROLLING IN UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ


Оқу орындары толтыру үшін
Для заполнения учебными заведениями

bottom of page