_edited.jpg
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ОНЛАЙН-ФОРУМЫ
 

ШІЛДЕ 2021 ЖЫЛ | 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

 

15.00 - 17.00

Нұр-Сұлтан уақыты бойынша | По времени Нур-Султана

2021 ЖЫЛЫ ЖОО-ҒА ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ?

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ В 2021 ГОДУ?

ТІРКЕУ | РЕГИСТРАЦИЯ

Desirable Bearings of Studies | Оқудың қалаулы бағыттары | Желаемые направления обучения

Thank you! Information has been sent to you. Zoom-conference will be sent to the email you showed |Рахмет! Ақпарат жіберілді. Қатысу туралы толық ақпарат және Zoom-конференцияға сілтеме өзіңіз көрсеткен электрондық поштаға жіберілетін болады | Спасибо! Информация отправлена. Подробности участия и ссылка на Zoom-конфиренцию будут высланы на указанную вами электронную почту